Tham gia các công trình nghiên cứu

Kính thưa quý vị

Sắp tới, ICAN sẽ làm việc với GS Vân Tạ Park (UCSF) và GS Oanh Meyers (UC Davis) trong những công trình nghiên cứu về các đề tài liên quan mật thiết đến cuộc sống của chúng ta như làm sao chăm sóc cha mẹ già bị sa sút trí tuệ mà vẫn bảo vệ sức khỏe của mình, hiểu thêm về não bộ và cách bảo vệ sức khỏe trong tuổi về già.  Mong là thật nhiều quý vị sẽ tham gia các công trình nghiên cứu để có thêm kiến thức bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là nâng cao tiếng nói của cộng đồng Việt trong lãnh vực nghiên cứu.  Mỗi cuộc nghiên cứu sẽ có quà tặng cho người tham gia.  Điều kiện tham gia nghiên cứu:  trên 18 tuổi.  

Muốn ghi danh, xin gọi về ICAN Tel: 408.708-8099 hoặc email: programs@ican2.org hoặc bấm vào link này Ghi Danh 

https://docs.google.com/a/ican2.org/forms/d/1zhZPCeefNSMUSVBzr5D-wPmlfLt0_RxgdQfnMBc-plE/edit?usp=sharing